• Psychoterapia w praktyce dietetyka – jak specjalista niebędący psychoterapeutą może wykorzystać narzędzia psychoterapeutyczne w swojej praktyce i budować i pielęgnować zrównoważoną relację terapeutyczną z pacjentem
  • Angażowanie pacjenta w proces terapeutyczny – w jaki sposób angażować pacjenta w proces stawiania celów i budowania planu zmiany?
  • Pętla nawyków i problem odroczonej gratyfikacji – podstawowe problemy wpływające na motywację pacjenta do zmian nawyków żywieniowych i jak pracować nad ich niwelowaniem?
  • Poczucie skuteczności i poczucie kontroli – jak je mierzyć i wzmacniać w pacjencie, by zwiększyć skuteczność prowadzonej dietoterapii?
  • Dobre praktyki psychodietetyczne – jak uchronić pacjenta przed pułapką koncentrowania się na wyniku, zamiast na drodze do osiągnięcia celu?

Pakiet materiałów: habit tracker (tabela nawyków), makieta wizualizacji celów i scenariusz ćwiczeń oddechowych, pomocnych w pracy nad zmianą nawyków i wzmacnianiem silnej woli pacjenta oraz łagodzeniu stresu i napięcia emocjonalnego.

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta