Kompleksowa i pogłębiona diagnoza w gabinecie dietetyka
  • Zbieranie danych pod terapię – jak skonstruować wywiad, dzienniczek i ankietę żywieniową dla pacjenta, aby wyciągać przydatne dla dietetyka wnioski?
  • Pomiary antropometryczne i pochodne wskaźników – jak ocenić stan odżywienia pacjenta, wykorzystując m.in. pomiary wysokości i masy ciała oraz pomiar obwodu bioder?
  • Pomiary składu ciała metodą BIA – jak wykorzystać w swojej praktyce pomiar impedancji z uwzględnieniem przygotowania pacjenta do badania i możliwych przeciwskazań oraz metodą analizy i interpretacji wyników?
  • Kwestionariusz dietetyczny – jak w uporządkowany sposób zebrać niezbędne informacje o pacjencie i przygotować się do przeprowadzenie skutecznej terapii dietetycznej z uwzględnieniem zaleceń żywieniowych?
  • Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna – dostępne rodzaje badań oraz normy i wskazania do wykonania konkretnego typu badania.
  • Analiza mikrobiomu jelit – wpływ mikrobioty jelitowej na dobrostan organizmu oraz kiedy warto przeprowadzić innowacyjne badanie mikrobiomu jelit?

Pakiet materiałów: konkretne przykłady wzorcowo skonstruowanych wywiadów z pacjentem, dzienniczka i ankiety żywieniowych oraz kwestionariusza dietetycznego przygotowujących podstawę do prowadzenia skutecznej terapii dietetycznej pacjenta oraz drzewko decyzyjne dla dietetyka wspierające podejmowanie decyzji i planowanie terapii.

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta